Чому НСПП?

Відділення НСПП в Донецькій області безкоштовно надає правову допомогу працівникам підприємств, установ і організацій, представникам профспілок і громадських організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, виконанням колективного договору та угоди.

1. Аналіз стану та динаміки соціально-трудових відносин на підприємствах Донецької області

Обсяг промислової продукції Донецької області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) у січні–серпні 2017 року порівняно з січнем–серпнем попереднього року зменшився на 12,6%. На динаміку виробництва продовжували впливати наслідки блокади вантажних перевезень на лінії розмежування. Хоча вже чотири місяці поспіль, починаючи з травня, загальний обсяг виробленої продукції порівняно з попереднім місяцем збільшується (у серпні порівняно з липнем 2017 року приріст становив 4,6%), порівняно з аналогічними місяцями 2016 року, починаючи з лютого, спостерігається значний спад. У серпні 2017 року порівняно з серпнем попереднього року виробництво скоротилося на 13,6%.

Істотне зниження зафіксовано в базових галузях промисловості регіону, основою яких служать технологічні ланцюжки «вугілля-кокс-метал» та «вугілля-електроенергія». У добувній промисловості та розробленні кар'єрів обсяг продукції зменшився у серпні 2017 року порівняно з серпнем 2016 року на 16,8%, металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на 16,9%, виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – на 17,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 25,3%.

У січні–серпні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зменшився випуск продукції у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 0,4%, металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на 7,5%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 9,6%, добувній промисловості та розробленні кар'єрів – на 14,8%, виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – на 23,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 32,9%.

Зріс обсяг продукції у січні–серпні 2017 року порівняно з січнем–серпнем попереднього року в машинобудуванні на 14,7%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 6,3%. Обсяг виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів після тривалого відставання забезпечений на рівні січня–серпня 2016 року.

Видобуток рядового вугілля у січні–серпні 2017 року становив 7,2 млн.т, що менше, ніж у аналогічному періоді 2016 року, на 2,3 млн.т, або на 24,6%. Обсяг кам'яного вугілля, яке включає відвантажене рядове вугілля і продукти збагачення, у січні–серпні 2017 року становив 5,7 млн.т, що на 26,4% менше, ніж у січні–серпні попереднього року.

З початку 2017 року виробництво знизилося на всіх стадіях металургійного циклу. Виплавка чавуну у січні–серпні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зменшилася на 16,0% і становила 5,4 млн.т. Виплавка сталі, склавши також 5,4 млн.т, скоротилася на 8,7%. Випуск готового прокату знизився порівняно з січнем–серпнем 2016 року на 8,5% і склав 2,9 млн.т.
Виробництво електроенергії у січні–серпні 2017 року становило 9,9 млрд.кВт·год, що порівняно з січнем–серпнем 2016 року менше на 35,9%.
Кількість працюючих збільшується, що свідчить про поступове працевлаштування безробітних. Так, у січні 2017 року було зареєстровано 14779 безробітних осіб, а у серпні 2017 року вже 13144 осіб (зменшення складає 11%).

Динаміка виробничих показників підприємств області напряму впливає на показники соціальних стандартів, у бік їх покращення чи навпаки, в том числі на рівень оплати праці та стан виплати поточної заробітної плати.
За даними головного управління статистики в Донецькій області (без урахування зони проведення АТО) середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у липні 2017 року становила 7887 грн., що у 2,5 рази вище рівня мінімальної заробітної плати.

Найвищий рівень номінальної заробітної плати спостерігається на підприємствах:
- мистецтва, спорту, розваг – 27342 грн.;
- оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 9938 грн.;
- наукової та технічної діяльності – 11292 грн.;
- переробна промисловість – 9193 грн.

Найменший рівень номінальної заробітної плати спостерігається у працівників освіти – 5405 грн. та охорони здоров'я та надання соціальної допомоги – 5216 грн.
Темпи зростання номінальної заробітної плати у липні 2017 року у порівнянні з липнем 2016 року складають 110,2%, а відповідно до попереднього місяця (червня) – 97%.
Складний фінансовий стан підприємств, установ та організацій призводить до порушення строків виплати заробітної плати і, як наслідок, виникнення та зростання заборгованості із заробітної плати. Це стає головним чинником загострення соціального клімату у трудових колективах, призводить до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та зростання протестної активності найманих працівників.

За даними головного управління статистики в Донецькій області загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по області (без урахування території проведення АТО) станом на 1 вересня 2017 року становила 419,6 млн.грн. або 16,3% усієї заборгованості в Україні (2185,2 млн.грн).

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств у серпні 2017р. зменшилася на 26,4% і на 1 вересня становила 336,6 млн.грн.
На 1 вересня 2017р. основна частка суми заборгованості економічно активних підприємств припадала на промисловість (87,6%). Найбільшу питому вагу в сумі невиплаченої зарплати області складають борги м. Маріуполя (53,7%), м. Слов'янська (6,8%), м. Макіївки (5,9%), м. Покровська (4,6%).

На 1 вересня 2017р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів становила 0,3 млн.грн.

2. Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

Протягом січня-вересня 2017 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 35 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, по яких було взято на облік 45 чинників дестабілізації, з яких щодо своєчасної виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї було взято на облік 31 чинник (68,9% від загальної кількості). Причиною виникнення випадків дестабілізації у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 293 022,8 тис. грн. (додаток 4).

З початку 2017 року було взято на облік 28 випадків дестабілізації стану СТВ, в тому числі за видами економічної діяльності:
- рибне господарство – 1 випадок (3,6% від загальної кількості);
- добувна промисловість і розроблення кар’єрів – 3 випадки (10,7%);
- виробництво машин і устаткування – 1 випадок (3,6%);
- виробництво автотранспортних засобів – 1 випадок (3,6%);
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 1 випадок (3,6%);
- водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 6 випадків (21,4%);
- будівництво – 2 випадки (7,1%);
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів – 3 випадки (10,7%);
- транспорт, складське господарство – 5 випадків (17,9%);
- операції з нерухомим майном – 1 випадок (3,6%);
- професійна, наукова та технічна діяльність – 1 випадок (3,6%);
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 2 випадки (7,1%);
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 1 випадок (3,6%).

Причинами виникнення випадків дестабілізації на підприємствах Донецької області з початку 2017 року були 38 чинників, з них:
7 – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту (18,4% від загальної кількості);
1 – щодо укладення чи зміни колективного договору, угоди (2,6%);
6 – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень (15,8%);
24 – щодо невиконання вимог законодавства про працю (63,2%).

У звітному періоді, з метою врегулювання чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин, фахівцями Відділення по кожному підприємству було складено план заходів по врегулюванню чинників дестабілізації, здійснено виїзди на підприємства та проведено 115 узгоджувальних зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин.

В результаті постійної взаємодії зі сторонами соціально-трудових відносин та органами місцевого самоврядування, протягом січня-вересня 2017 року було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником дестабілізації, в сумі 101 250,6 тис.грн., що складає 34,6% від заборгованості, що стала чинником дестабілізації стану СТВ.

Таким чином, на початок 2017 року на обліку Відділення знаходилось 7 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, у звітному періоді було взято на облік 28 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, знято з обліку 15 випадків, у зв`язку із врегулюванням чинників дестабілізації та 1 випадок став предметом колективного трудового спору.

Станом на 01.10.2017 року на обліку Відділення знаходиться 19 випадків дестабілізації стану СТВ з 20 чинниками, по яким в стадії вирішення залишається сума заборгованості із виплати заробітної плати 101 145,1 тис. грн.

3. Стан і результати вирішення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)

Протягом січня-вересня 2017 року Відділенням проводилась робота по вирішенню 7 колективних трудових спорів (конфліктів), з яких по 3 колективним трудовим спорам (конфліктам) дію розпорядження про реєстрацію КТС(К) призупинено на період проведення АТО.

У 7 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 35 вимог, в тому числі щодо невиконання вимог законодавства про працю – 12 вимог (34,3% від загальної кількості). Сума заборгованості із виплати заробітної плати, що стала причиною виникнення КТС(К) становила 350,0 тис. грн. і припадала на 1 підприємство – дільниця № 3 структурного підрозділу Шахтарське шахто-будівельне управління ПАТ «Донбасшахтобуд», м. Шахтарськ, дія розпорядження про реєстрацію на якому призупинена на період проведення АТО.

Розпорядженням НСПП від 20.03.17 №058-р колективний трудовий спір між найманими працівниками КЗК «Донецький обласний художній музей» та адміністрацією КЗК «Донецький обласний художній музей» міста Донецька знято з реєстрації у зв’язку із звільненням з роботи більш як двох третин найманих працівників, які висували вимоги.

Розпорядженням НСПП від 14.04.2017 р. №100-р знято з реєстрації 2 вимоги у колективному трудовому спорі між найманими працівниками підрозділів ДП «Селидіввугілля» та адміністрацією ДП «Селидіввугілля», з них:
1 вимога – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;
1 вимога – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень.

Розпорядженням НСПП від 19.06.2017 № 154-р знято з реєстрації четверту вимогу як виконану у колективному трудовому спорі між найманими працівниками комунального підприємства Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» та адміністрацією комунального підприємства Слов’янської міської ради «Словміськводоканал», а саме: вимога № 4 – видавати молоко згідно п.4.1.5. Колективного договору.
З початку 2017 року, з метою проведення моніторингу стану вирішення вимог найманих працівників у колективних трудових спорах (конфліктах) та на виконання рішень примирних органів зі сторонами соціально – трудових відносин було проведено 42 узгоджувальні зустрічі.

У звітному періоді колективні трудові спори (конфлікти) на підприємствах Донецької обласні не реєструвались.

Таким чином, станом на 01.10.2017 року на реєстрації Відділення залишилось 6 КТС(К), в яких в стадії вирішення залишилися 25 вимог, висунуті найманими працівниками, а сума непогашеної заборгованості із виплати заробітної плати становить 350,0 тис. грн.

4. Страйки, колективні припинення роботи, акції протесту, пов’язані з ускладненням стану соціально-трудових відносин

За січень-вересень 2017 року, з метою вирішення спірних питань між сторонами соціально-трудових відносин виключно у правовому руслі, Відділення спрямувало свої зусилля на попередження проведення страйків і акцій протесту та послаблення соціальної напруги під час проведення найманими працівниками страйків і колективних припинень роботи.

З початку 2017 року Відділенням було попереджене проведення 2 акцій протесту:
1. Ініціативною групою Костянтинівського державного хімічного заводу.
2. Членами Конфедерації незалежних профспілок Донецької області.

У квітні 2017 року Відділенням було зафіксовано проведення 1 акції соціального протесту. Так, члени первинної профспілкової організації ДП «Маріупольський морський торговельний порт» профспілки робітників вугільної промисловості України та первинної профспілкової організації «Народна Солідарність» 141-3 у кількості 40 осіб провели акцію соціального протесту у вигляді мітингу біля адміністративного будинку підприємства.

Мета проведення акції протесту - привернути увагу Міністерства інфраструктури України, ЗМІ, представників органів виконавчої влади всіх рівнів щодо порушень прав і гарантій діяльності профспілок та трудового законодавства адміністрацією порту. Питання, які підіймалися на мітингу, це:
- дискримінація докерів першого вантажного району в частині забезпечення їх роботою та умов оплати праці;
- внесення змін до колективного договору щодо положення про преміювання.

Наказом Відділення від 05.04.2017 року №11 стан соціально-трудових відносин на підприємстві взято на облік. Керівнику підприємства, голові первинної профспілкової організації ДП «Маріупольський морський торговельний порт» профспілки працівників вугільної промисловості України та Маріупольському міському голові Відділенням направлені роз'яснення щодо порядку ведення соціального діалогу та проведені консультації зі сторонами соціально-трудових відносин.

Висновки

Аналіз виробничих та фінансових показників Донецької області у звітному періоді, стану соціально-трудових відносин на підприємствах області та результатів діяльності Відділення свідчить, що за січень-вересень 2017 року в економіці області спостерігаються певні складності. На підприємствах області продовжували існувати, а в окремих випадках, загострюватися, чинники погіршення стану соціально-трудових відносин, зокрема зростання заборгованості із виплати заробітної плати, причиною чого є недофінансування вугільної галузі, припинення виробничої діяльності окремими підприємствами, транспортна блокада, розрив економічних зв`язків, як між підприємствами, містами та районами Донецької області, так і країнами дальнього зарубіжжя.

На території не контрольованій українською владою в критичному стані залишились підприємства, на яких зареєстровані колективні трудові спори (конфлікти), що унеможливлює проведення примирних процедур та вирішення вимог найманих працівників у колективних трудових спорах (конфліктах) у зв`язку з чим у поточному році по 2 КТС(К) – дільниця № 3 структурного підрозділу «Шахтарське шахто-будівельне управління» ПАТ «Донбасшахтобуд», м. Шахтарськ, Відособлений підрозділ «Шахтоуправління «Трудівське» Державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія», м. Донецьк, дію розпоряджень про реєстрацію КТС(К) призупинено на період проведення АТО.

У звітному періоді 2017 року до бази конфліктогенних підприємств було внесено 28 підприємств, на яких стан соціально – трудових відносин було взято на облік Відділення з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

Основною причиною виникнення у звітному періоді випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин була заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 293 022,8 тис. грн. В результаті постійної та планомірної роботи, в тому числі і проведення узгоджувальних зустрічей зі сторонами конфліктів, упродовж звітного періоду було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником дестабілізації, в сумі 101 250,6 тис.грн. (34,6%).

Однак, при наявності причин виникнення ускладнень стану СТВ, колективні трудові спори (конфлікти) у січні-вересні 2017 року не зареєстровані.
Станом на 01.10.2017 року у КТС(К) непогашеною залишилась заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 350,0 тис. грн., яка припадає на КТС(К), дія розпорядження про реєстрацію якого призупинено на період проведення АТО.

Аналіз динаміки погашення заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником дестабілізації стану СТВ упродовж звітного періоду, свідчить, що спільні заходи Відділення та сторін соціально – трудових відносин направлені на вирішення вимог найманих працівників, в тому числі і щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати, виявились результативними.
З метою моніторингу стану виконання рішень примирних органів та вимог найманих працівників, врегулювання чинників дестабілізації стану СТВ упродовж звітного періоду фахівцями Відділення було організовано та проведено 157 узгоджувальних зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин, в тому числі зі сторонами колективних трудових спорів – 42 (26,58% від загальної кількості), зі сторонами соціально-трудових відносин – 115 (73,2%).

Практичний досвід роботи Відділення свідчить про результативність вирішення вимог найманих працівників та врегулювання чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин шляхом проведення узгоджувальних зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин, в ході проведення яких вдається досягнути взаємоприйнятних домовленостей у вирішенні проблемних питань.

У звітному періоді проводилася робота з підтвердження репрезентативності професійних спілок, у яких сплинув п’ятирічний термін визначений Законом. За січень-вересень 2017 року підтверджено репрезентативність Донецької обласної Ради професійних спілок, Донецької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України та Донецької обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення.

Відділенням проводиться цілеспрямована робота з надання консультацій та рекомендацій найманим працівникам та профспілковим організаціям з питань вирішення спірних питань в правовому руслі, в тому числі і шляхом вступу у колективні трудові спори (конфлікти).

Вгору