Чому НСПП?

Відділення НСПП в Донецькій області безкоштовно надає правову допомогу працівникам підприємств, установ і організацій, представникам профспілок і громадських організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, виконанням колективного договору та угоди.

Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

Протягом січня-червня 2018 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 42 випадків дестабілізації стану СТВ, по яких було взято на облік 49 чинників дестабілізації.

Причиною виникнення випадків дестабілізації у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 274 млн.грн.

З початку 2018 року було взято на облік 35 випадів дестабілізації стану СТВ, в тому числі за видами економічної діяльності:

- сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 2 випадки (5,7%);
- добувна промисловість і розроблення кар’єрів – 5 випадків (14,3%);
- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів – 2 випадки (5,7%);
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 1 випадок (2,9%);
- водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 15 випадків (42,9%);
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів – 2 випадки (5,7%);
- транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1 випадок (2,9%);
- професійна, наукова та технічна діяльність – 1 випадок (2,9%);
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 2 випадки (5,7%);
- державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 1 випадок (2,9%);
- освіта – 1 випадок (2,9%);
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 1 випадок (2,9%);
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок –1 випадок (2,9%);

Причинами виникнення випадків дестабілізації на підприємствах Донецької області з початку 2018 року були 49 чинників, з них:

42 – щодо невиконання вимог законодавства про працю (85,7%);
6 – виконання колективного договору, угоди (12,2%);
1 – укладення або зміни колективного договору, угоди (2%).

У звітному періоді, з метою врегулювання чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин, фахівцями Відділення по кожному підприємству було складено план заходів по врегулюванню чинників дестабілізації, проведено консультації з представниками органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, здійснено виїзди на підприємства та проведено 104 узгоджувальних зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин.

В результаті постійної взаємодії зі сторонами СТВ та органами місцевого самоврядування, протягом січня-червня 2018 року було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником дестабілізації, в сумі 78 млн.грн., що складає 28,4% від заборгованості, що стала чинником дестабілізації стану СТВ.

Таким чином, на початок 2018 року на обліку Відділення знаходилось 7 випадків дестабілізації стану СТВ, у звітному періоді було взято на облік 35 випадків дестабілізації стану СТВ, знято з обліку 22 випадки, в тому числі 20 – у зв’язку із врегулюванням чинників дестабілізації, 1 – у зв’язку з припиненням трудових відносин, а саме звільнення більше ніж двох третин найманих працівників, 1 – у зв’язку із реєстрацією КТС(К).

Станом на 01.07.2018 року на обліку Відділення знаходиться 20 випадків дестабілізації стану СТВ з 25 чинниками, по яким в стадії вирішення залишається сума заборгованості із виплати заробітної плати 196 млн.грн.

Стан і результати вирішення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)

Протягом січня-червня 2018 року Відділенням проводилась робота по вирішенню 7 колективних трудових спорів (конфліктів), в тому числі 7 – на виробничому рівні, з яких 4 – на рівні підприємств, установ, організацій (57,1%), 3 – на рівні структурних підрозділів (42,9%) (додаток 5).

У 7 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 29 вимог, в тому числі:

- щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 1 вимога (3,4% від загальної кількості);
- щодо виконання колективного договору, угоди – 15 вимог (51,7%);
- щодо невиконання вимог законодавства про працю – 13 вимог (44,8%).

Заборгованість із виплати заробітної плати, яка стала причиною виникнення КТС(К), які залишились невирішеними станом на 01.07.2018 року, відсутня.

Упродовж січня-червня 2018 року, з метою проведення моніторингу стану вирішення вимог найманих працівників у колективних трудових спорах (конфліктах) та на виконання рішень примирних органів зі сторонами СТВ було проведено 45 узгоджувальних зустрічей.

У звітному періоді розпорядженням НСПП від 06.06.2018 №179-р зареєстрований КТС(К) на виробничому рівні – в 1 організації (державній установі) Донецької області.

У звітному періоді розпорядженнями НСПП від 06.04.2018 №116-р та №117-р відповідно 2 КТС(К) знято з реєстрації.

Таким чином, станом на 01.07.2018 на реєстрації Відділення залишилось 5 КТС(К), в яких в стадії вирішення залишилися 18 вимог, висунутих найманими працівниками.

Страйки, колективні припинення роботи, акції протесту, пов’язані з ускладненням стану соціально-трудових відносин

Упродовж січня-червня 2018 року, з метою вирішення спірних питань між сторонами соціально-трудових відносин виключно у правовому руслі, Відділення спрямовувало свої зусилля на попередження проведення страйків і акцій протесту та послаблення соціальної напруги під час проведення найманими працівниками страйків і колективних припинень роботи.

За звітний період Відділенням було зафіксовано проведення 11 акцій соціального протесту, а саме: 1 стихійний страйк, 4 мітинги, 1 невихід на поверхню, 3 припинення роботи, 2 пікетування.

Стихійний страйк проведений:

1) найманими працівниками відокремлених підрозділів ДП «Селидіввугілля» – 15.02.2018 - 21.02.2018.

Мітинги проводилися:

1) найманими працівниками відокремлених підрозділів ДП «Селидіввугілля» – 14.02.2018;
2) Маріупольською первинною профспілкою №141-2 Всеукраїнської профспілки «Народна солідарність» – 23.04.2018:
3) найманими працівниками відокремлених підрозділів ДП «Селидіввугілля» – 25.05.2018;
4) найманими працівниками відокремлених підрозділів ДП «Селидіввугілля» – 30.05.2018.

Невихід на поверхню здійснено:

1) найманими працівниками відокремленого підрозділу «Шахта «Родинська» ДП «Мирноградвугілля» – 13.03.2018 - 14.03.2018.

Припинення роботи здійснено:

1) найманими працівниками відокремленого підрозділу «Шахта «Родинська» ДП «Мирноградвугілля» – 13.03.2018 - 15.03.2018;
2) найманими працівниками відокремлених підрозділів ДП «Селидіввугілля» – 22.05.2018 - 31.05.2018;
3) найманими працівниками відокремлених підрозділів ДП «Селидіввугілля» – 01.06.2018 - 18.06.2018.

Пікетування проводилися:

1) найманими працівниками відокремлених підрозділів ДП «Селидіввугілля» – 13.06.2018;
2) найманими працівниками відокремлених підрозділів ДП «Селидіввугілля» – 19.06.2018.

Основними вимогами акцій соціального протесту, страйку були:

- погашення заборгованості із заробітної плати за березень, квітень 2018 року;
- виплата поточної заробітної плати (за першу половину травня 2018 року);
- вирішення питання бюджетного фінансування заробітної плати;
- підвищення тарифних ставок на рівень інфляції;
- виділення коштів на технологію та матеріали;
- оснащення та підготовки лав і очисних вибоїв;

19 червня 2018 року наймані працівники ДП «Селидіввугілля прийняли участь у галузевій акції протесту – пікетуванні Верховної Ради України у місті Києві в підтримку проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України №8362 від 16.05.2018 року «Про Державний бюджет України на 2018 рік» щодо належного фінансового забезпечення державного сектору вугільної галузі.

По всіх випадках фахівцями Відділення надавалися консультації керівникам підприємств, найманими працівниками яких проводилися акції соціального протесту, головам територіальних організацій профспілки працівників вугільної промисловості України, голові Міжрегіональної організації незалежних профспілок гірників України, виконавчим комітетам відповідних міських рад, Донецькій облдержадміністрації, а також сприяли проведенню переговорів по пошуку шляхів вирішення порушених питань.

Аналіз виробничих та фінансових показників Донецької області у звітному періоді, стану соціально-трудових відносин на підприємствах області та результатів діяльності Відділення свідчить, що за січень-червень 2018 року в економіці області, особливо в вугледобувній промисловості, спостерігаються значні фінансові складнощі, які безпосередньо впливають на показники соціальних стандартів, в тому числі рівні оплати праці та строках її виплати.

На підприємствах області продовжують існувати, а в окремих випадках, загострюватися чинники погіршення стану СТВ, зокрема зростання заборгованості із виплати заробітної плати, причиною чого є недофінансування вугільної галузі, відставання реконструкції та технічного переозброєння шахт, старіння основних фондів шахт, скорочення наукового потенціалу галузі, припинення виробничої діяльності окремими підприємствами, розрив економічних зв’язків, як між підприємствами, містами та районами Донецької області, так і країнами дальнього зарубіжжя.

Аналіз динаміки погашення заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником дестабілізації стану СТВ упродовж звітного періоду, свідчить, що спільні заходи Відділення та сторін соціально – трудових відносин направлені на вирішення вимог найманих працівників, в тому числі і щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати, виявились результативними.

Відділенням проводиться цілеспрямована робота з надання консультацій та рекомендацій найманим працівникам та профспілковим організаціям з питань вирішення спірних питань в правовому руслі, в тому числі і шляхом вступу у колективні трудові спори (конфлікти).

Вгору