Чому НСПП?

Відділення НСПП в Донецькій області безкоштовно надає правову допомогу працівникам підприємств, установ і організацій, представникам профспілок і громадських організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, виконанням колективного договору та угоди.

В Україні в умовах поточної ситуації проводяться найрізноманітніші діалоги. До проведення деяких діалогів залучаються професійні посередники, а деякі процеси проводять представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадські активісти та небайдужі волонтери власними силами інтуїтивно. Ми піднімаємо питання про діалогову культуру, культуру діалогу у зв’язку з наступними міркуваннями:

 • - практично в кожній великій чи малій громаді є вимушено переміщені особи, що мають відмінні звички, традиції, а подекуди й цінності, що призводить до додаткового напруження для всіх членів громади, яким тепер доводиться жити разом і вирішувати місцеві проблеми разом;
 • - на фоні загальнодержавної реформи децентралізації виклик об’єднання громад та перерозподілу ресурсів потребує щоденної ефективної, тобто результативної комунікації;
 • - з огляду на процеси трансформації у державі у кожного є своє, зокрема й експертне, уявлення про правильний шлях виходу з кризи, бачення майбутнього і небажання чути позиції та думки інших, водночас потреба бути почутим «зашкалює» ледь не у кожного;
  - на всіх рівнях є потреба у розробці загальнодержавних, регіональних, локальних візій, стратегій, планів, але при цьому присутня підвищена емоційність і неспроможність (часто ментальна) приймати рішення про далеке майбутнє та/чи брати на себе відповідальність;
  - громадяни потребують миру та водночас мають високий рівень недовіри до процесів примирення та порозуміння, ким би вони не ініціювались;
  - всі хочуть змін, але в більшості випадків не знаходять часу на участь у конкретних організованих діалогових зустрічах;
  - в країні відбуваються докорінні зміни, що потребують виваженості та максимального врахування інтересів усіх зацікавлених груп, але в умовах обмеженості чи відсутності ресурсів є потреба у «швидкому та ефективному» форматі прийняття рішень тут і зараз.

Кожен із нас у повсякденному житті спостерігає всі ці виклики і конфліктні ситуації, що потребують особливих навичок, володіти якими буде корисно не лише залученим ведучим конкретної діалогової зустрічі, але вони стануть у пригоді безпосереднім учасникам цих конфліктів, особливо коли посередників у розмові немає. Отже, аби з усіма викликами для оновлення нашої держави впоратись, вкрай необхідно, щоб всі і кожен були здатні по-справжньому розуміти своїх співрозмовників, щоб підвищувати шанси для спільних дій. Це потребує формування і культивацію культури діалогу в Україні.

Спираючись на власний досвід застосування діалогу в Донецькій області, ми, фахівці відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області, переконані, що саме діалог - це єдиний цивілізований і дієвий підхід при взаємодії осіб, які прагнуть до побудови вільної демократичної держави, інтегрованої у світову спільноту згідно з принципами відкритого суспільства.

Діалог – це ефективний підхід до побудови довіри між людьми, заснований на розумінні, відповідальності, неприпустимості насильства, повазі до особи, верховенстві права і турботи про майбутнє. У діалозі учасники знаходять розуміння, що їх переконання відносно певного питання значною мірою були сформовані їх життєвим досвідом і іншими чинниками (вік, релігійна, етнічна, класова, статева або гендерна приналежність, або місце проживання) і можуть бути змінені в результаті уважного слухання, спілкування і спільної роботи з іншою стороною.

Діалог проводиться заради усвідомлення відмінностей в поглядах і сприйнятті учасників процесу. Через вислуховування один одного учасники розуміють, яким чином досвід кожного впливає на його/її переконання. Учасники можуть поділитися власним розумінням ситуації. Діалог дозволяє сформувати загальне розуміння ситуації. При цьому, сильні емоції, на зразок гніву, печалі є прийнятними, коли вони сприяють розумінню глибини досвіду і переконань. Результатом діалогу є прийняття учасниками досвіду один одного.

Конструктивний діалог створює коло порозуміння, в якому виграють усі, розв’язуючи протиріччя з урахуванням інтересів зацікавлених сторін та добровільно приймаючи на себе зобов’язання відповідно до об’єднуючих цілей людського співжиття.

В червні і липні 2017 року фахівці відділення НСПП в Донецькій області сприяли налагодженню діалогу між Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації та колективом КЛПУ «Міський наркологічний диспансер» (м. Слов’янськ) щодо проведення реорганізації лікувального закладу. Залучення фахівцями до діалогу всіх зацікавлених учасників цього процесу дозволило знайти найкращий шлях проведення реорганізації цього лікувального закладу, зберегти трудовий колектив та лікувальну базу закладу.

 

Вгору