Чому НСПП?

Відділення НСПП в Донецькій області безкоштовно надає правову допомогу працівникам підприємств, установ і організацій, представникам профспілок і громадських організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, виконанням колективного договору та угоди.

ІНФОРМАЦІЯ
про колективні трудові спори (конфлікти) що перебувають на контролі відділення НСПП в Донецькій області

№ п/п Сторони КТС (К) Номер і дата розпорядження НСПП Вимоги, що знаходяться на контролі
1 Наймані працівники ДП «Мирноградвугілля»
та ДП «Мирноградвугілля» м.Мирноград Донецької області
№186-р від 22.10.2007р.  5) вимагати від керівника ДП «Мирноградвугілля» виконати Галузеву тарифну угоду в частині застосування коефіцієнту 1,2 до оплати праці;
8) вимагати від керівника ДП «Мирноградвугілля» забезпечення щомісячних перерахувань коштів на рахунок профспілкових організацій на культурно-масову роботу, згідно п. 10.1 розділу 10 колективного договору на 2007 рік;
9) вимагати від керівника ДП «Мирноградвугілля» забезпечення пріоритетного витрачання коштів від реалізації вугільної продукції в розмірі 2% на придбання спецодягу, спецвзуття, головних світильників.
2 Наймані працівники ВП «Автомобіліст» ДП «Мирноградвугілля» та ДП «Мирноградвугілля», м. Мирноград №075-р від 26.03.2009р.  1) своєчасно виплачувати поточну заробітну плату відповідно до п. 8.21 Колективного договору ДП «Мирноградвугілля» на 2007 р;
4) забезпечити в повному обсязі працівників ВП «Автомобіліст» засобами індивідуального захисту відповідно до п.9.6 Колективного договору ДП «Мирноградвугілля» на 2007р.
3 Наймані працівники підрозділів
ДП «Селидіввугілля» та державне підприємство «Селидіввугілля», м. Селидове
№130-р від 15.04.2003р.  1) забезпечити виплату місячного фонду з/п в повному обсязі до 25 числа кожного місяця;
2) погасити заборгованість із з/п, розробивши реальні графіки;
3) підвищити тарифні ставки у відповідності із законодавством;
4) забезпечити всіх працівників ЗІЗ, спецодягом, спецвзуттям. Виконати нормативні вимоги по відрахуванню коштів на оплату праці;
5) забезпечити вивіз побутового палива трудящим та пенсіонерам галузі відповідно із планом;
9) забезпечити пріоритетне працевлаштування робітників регіону;
10) забезпечити виконання колективних договорів, Генеральної угоди, галузевої угоди, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;
4 Наймані працівники Костянтинівського державного науково – виробничого підприємства «КВАРСИТ» та адміністрація Костянтинівського державного науково – виробничого підприємства «КВАРСИТ» міста Костянтинівка. № 257-р
від 01.10.2018р.
1) Виплата поточної заробітної плати.
2) Сплата заборгованості по заробітній платі з урахуванням компенсації за несвоєчасну виплату та індексації.
5 Наймані працівники Артемівського управління по газопостачанню та газифікації публічного акціонерного товариства «Донецькоблгаз» Донецької обл., м. Бахмута та адміністрацією публічного акціонерного товариства «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» м. Краматорськ № 292-р
від 29.10.2018р.
1. Виплачувати заробітну плату в строки, визначені п.3.18 Колективного договору на 2016 - 2018рр. (п.3.18 Колективного договору працівників публічного акціонерного товариства «Донецькоблгаз» на 2016-2018рр.);
2. Забезпечити застосування регіонального коефіцієнту 1,15 відповідно до п.2.1 Регіональної угоди між Донецькою облдержадміністрацією, профспілковими об’єднаннями Донецької області та Донецькою обласною організацією роботодавців на 2011 – 2012рр. (п.2.1 Розділу 2 Регіональної угоди між Донецькою облдержадміністрацією, профспілковими об’єднаннями Донецької області та Донецькою обласною організацією роботодавців);
3. Забезпечити застосування мінімального розміру тарифної ставки робітника першого розряду основного виробництва за місячну норму робочого часу в розмірі не менше 135% відповідно до п.2.20 Галузевої угоди між міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і профспілкою працівників нафтової і газової промисловості України (реєстраційний №2 від 18.01.12 р.);
4. Забезпечити виконання п.5.8 Колективного договору щодо засобів індивідуального захисту, згідно додатку 5 (Безкоштовно забезпечувати 100% працівників, які працюють на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на роботах пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту за встановленими нормами (додаток №5);
5. Виплачувати заробітну плату за весь час щорічної відпустки не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст. 115 КЗпП України);
6. Скасувати чотириденну робочу неділю та дотримуватися режиму праці, які визначені п.4.7 Колективного договору на 2016 - 2018рр. (п.4.7 Колективного договору працівників публічного акціонерного товариства «Донецькоблгаз» на 2016-2018рр.);
7. У зв’язку з простоєм підприємства не з вини працівників, оформити належним чином простой та виплатити найманим працівникам за період з 19.02.2016р по 28.09.2018 р. компенсацію згідно п. 2.17 Колективного договору працівників публічного акціонерного товариства «Донецькоблгаз» на 2016-2018рр.) (ст. 113 КЗпП України);
8. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з Обкомом профспілки (п.3.29 Колективного договору працівників публічного акціонерного товариства «Донецькоблгаз» на 2016-2018рр.);
9. Роботодавець, після погодження з профспілковим комітетом, самостійно організовує, затверджує та впроваджує трудові нормативи у разі відсутності на окремих видах робіт технічно обґрунтованих норм праці чи умов технології або організація праці не відповідає умовам, що закладені в міжгалузевих та галузевих збірниках з нормування праці (п.3.32.1 Колективного договору працівників публічного акціонерного товариства «Донецькоблгаз» на 2016-2018рр.
Вгору