Чому НСПП?

Відділення НСПП в Донецькій області безкоштовно надає правову допомогу працівникам підприємств, установ і організацій, представникам профспілок і громадських організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, виконанням колективного договору та угоди.

20 березня 2019 року у м. Краматорську Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області спільно з відділенням НСПП в Донецькій області (далі – Відділення) проведений навчально-практичний семінар з працівниками юридичних служб райдержадміністрацій, міських та районних у містах рад, управлінь та служб облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, урядових органів у системі міністерств, державних підприємств, установ та організацій регіону, у якому прийняло участь 40 чол.

Фахівці ГУ юстиції у Донецькій області надали роз’яснення учасникам семінару про порядок та умови реалізації виборчого права внутрішньо переміщеними особами та громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території та про особливості електронного декларування, як способу запобігання корупції.

Під час заходу обговорювалися актуальні та проблемні питання, розгляд яких безпосередньо впливає на діяльність працівників юридичних служб при виконанні ними своїх функцій та подальше надання ними роз’яснень чинного законодавства громадянам, які звертаються до них за правовою допомогою.

В ході семінару виступив начальник Відділення А. Хімчак, який ознайомив присутніх з основними завданнями НСПП щодо забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та трудових відносин в Україні, підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин, про рівні і сторони соціального діалогу. Окрему увагу звернув на медіацію і фасилітацію при спілкуванні та вирішенні спорів.

А. Хімчак також розповів про практику взаємодії Відділення з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у питаннях соціального діалогу, навів приклади проведення спільних нарад, семінарів, «круглих столів».

Далі начальник Відділення торкнувся питань критеріїв репрезентативності для суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців. На сьогоднішній день суб’єктами сторони профспілок, які пройшли оцінку відповідності критеріям репрезентативності та отримали свідоцтва, є 6 обласних організацій профспілок. Суб’єктом сторони роботодавців, який пройшов оцінку відповідності критеріям репрезентативності та отримав свідоцтво, є Об’єднання організацій роботодавців Донецької області.

Також учасників семінару було ознайомлено з методами ведення діалогу, як інструменту попередження конфлікту. А. Хімчак розкрив принципи діалогу, ключові ознаки діалогу, невід’ємні складові діалогу, застосування діалогових навичок та функцій діалогу, відмінність діалогу від суперечки. Так, на інтелектуальному рівні діалог створює безліч можливостей для вирішення певної проблеми, взявши до уваги ресурс альтернативних точок зору, їх аналізу, пошуку варіантів рішень у разі потреби і готовності. На наш погляд існують три чинники успішності діалогу. Якщо врахувати їх усіх у спільному діалозі, то в результаті, прийняте рішення буде довготривалим та ефективним. Сторони конфлікту, у свою чергу, залишаться задоволеними тим, як розв'язалась конфліктна ситуація. Конструктивний діалог створює коло порозуміння, в якому виграють усі, розв’язуючи протиріччя з урахуванням інтересів зацікавлених сторін та добровільно приймаючи на себе зобов’язання відповідно до об’єднуючих цілей людського співжиття.

Наприкінці виступу А. Хімчак зауважив, що спираючись на власний досвід застосування діалогу в Донецькій області, фахівці Відділення переконані, що саме діалог - це єдиний цивілізований і дієвий підхід при взаємодії осіб, які прагнуть до побудови вільної демократичної держави, інтегрованої у світову спільноту згідно з принципами відкритого суспільства.

Аудиторія з інтересом сприйняла інформацію. Всі мали можливість надати питання та поспілкуватися із фахівцями, отримати їх кваліфіковані пояснення.

Вгору