Чому НСПП?

Відділення НСПП в Донецькій області безкоштовно надає правову допомогу працівникам підприємств, установ і організацій, представникам профспілок і громадських організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, виконанням колективного договору та угоди.

26 вересня 2019 року у м. Краматорську Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області спільно з відділенням НСПП в Донецькій області (далі – Відділення) проведено навчально-практичний семінар з працівниками юридичних служб та служб соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських та районних у містах рад, управлінь та служб облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у якому прийняло участь 52 чол.

Начальник Відділення А. Хімчак ознайомив учасників семінару з основними завданнями діяльності НСПП як державного органу, створеного для забезпечення здійснення соціального діалогу, сприяння поліпшенню трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)), прогнозування виникнення та сприяння своєчасному їх вирішенню. «Посилення ролі держави в регулюванні соціально-трудових відносин потребує застосування ефективного механізму соціального діалогу та запобігання виникненню соціально-трудових конфліктів. При цьому, основна роль у врегулюванні відносин в сфері праці має відводитись соціальним партнерам – роботодавцям і профспілкам за активної ролі держави в особі її органів» - наголосив А. Хімчак.

А. Хімчак розповів про практику взаємодії Відділення з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у питаннях соціального діалогу, навів приклади проведення спільних нарад, семінарів, «круглих столів». Учасників семінару було ознайомлено з методами ведення діалогу, як інструменту попередження конфлікту. Начальник відділення розкрив принципи діалогу, ключові ознаки діалогу, невід’ємні складові діалогу, застосування діалогових навичок та функцій діалогу, відмінність діалогу від суперечки. Так, на інтелектуальному рівні діалог створює безліч можливостей для вирішення певної проблеми, взявши до уваги ресурс альтернативних точок зору, їх аналізу, пошуку варіантів рішень у разі потреби і готовності. Конструктивний діалог створює коло порозуміння, в якому виграють усі, розв’язуючи протиріччя з урахуванням інтересів зацікавлених сторін та добровільно приймаючи на себе зобов’язання відповідно до об’єднуючих цілей людського співжиття.

Далі начальник Відділення окреслив основні форми та методи взаємодії Відділення з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у процесі запобігання виникненню КТС(К) та ознайомив учасників семінару з поняттям «система запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)». «Будь-який конфлікт має дві складові. Перша з них – зміст питання, який складається з таких елементів: предмет, причина, інтерес. Другою складовою є внутрішній стан, елементами якого є почуття та пов’язані з ним емоції. Вони мають властивість залишатись, навіть коли предмет конфлікту вичерпано. Почуття та самопочуття, сприйняття іншої сторони на емоційному рівні позначаються на стосунках, очікуваннях та подальшій діяльності. Слід взяти до уваги, що врегулювати конфлікт, зробити його цивілізованим, а не деструктивним, по силам тим спеціалістам, які розуміються на питаннях змісту та емоцій, можуть їх чітко вичленити і розглянути окремо. Треба розрізняти глибинну проблематики конфліктів та інтереси людей, які є їх носіями. Очікування на успіх є там, де відбуваються справедливий процес переговорів за використанням об’єктивних критеріїв. В подальшому це стане запорукою уникнення подібних конфліктів та розумною інвестицією у подальшу співпрацю» - наголосив А. Хімчак.

Також А. Хімчак поінформував присутніх про основні показники роботи Відділення за 9 місяців 2019 року. Так, у січні-вересні 2018 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 51 випадку ускладнення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ), по яких було взято на облік 51 чинник. Основною причиною виникнення випадків ускладнення у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати. Упродовж звітного періоду було знято з обліку 30 конфліктних ситуацій з 30 чинниками ускладнення стану СТВ. Залишились неврегульованими 21 конфліктна ситуація з 21 чинником. А. Хімчак навів приклади проведених заходів по запобіганню виникненню КТС(К) на підприємствах ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», Шахта «Свято-Покровська ТОВ «Техіновація», які мали значну заборгованість із заробітної плати. За сприянням Відділення на цих підприємствах заборгованість із заробітної плати погашено повністю.

Аудиторія з інтересом сприйняла інформацію. Всі мали можливість надати питання та поспілкуватися із фахівцями, отримати їх кваліфіковані пояснення.

Вгору