Чому НСПП?

Відділення НСПП в Донецькій області безкоштовно надає правову допомогу працівникам підприємств, установ і організацій, представникам профспілок і громадських організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, виконанням колективного договору та угоди.

Таран Р.С. - провідний спеціаліст відділення НСПП в Донецькій області

15 травня 2019 року на виконання плану роботи Відділення НСПП в Донецькій області (далі – Відділення) на травень поточного року та плану роботи Донецької облдержадміністрації на 2 квартал 2018 року начальником Відділення А. Хімчак здійснено виїзд до виконкому Костянтинівської міської ради з метою надання методичної допомоги та проведення наради з представниками виконавчого комітету Костянтинівської міської ради з питань взаємодії Відділення з органами місцевого самоврядування у процесі запобігання виникненню та вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)), сприяння вирішення КТС(К) під час оголошення чи проведення страйків та акцій соціального протесту, реалізації соціального діалогу у м. Костянтинівка.

Нараду було проведено спільно з Костянтинівським міським головою Давидовим С.Д. за участю заступника міського голови Василенко В.В.

У нараді прийняли участь керівники структурних підрозділів виконкому міської ради, а саме: загального відділу, відділу по організації внутрішньої політики, відділу культури, відділу освіти, відділу охорони здоров’я, фінансового управління, управління соціального захисту населення, відділу економіки.

Заступник міського голови Василенко В.В. поінформував присутніх про соціально-економічний розвиток міста, здійснення заходів щодо запобігання виникнення колективних трудових спорів за рахунок превентивних дій органу місцевого самоврядування, про стан виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств міста. Так, загальна сума заборгованості із заробітної плати станом на 01.05.19р. по місту складає 20693,2 тис.грн. на трьох підприємствах. Найбільш проблемним підприємством є КДНВП «КВАРСИТ».

Головний спеціаліст управління соціального захисту населення Костянтинівської міської ради Хохоляк О.В., яка є завідувач ІКЦ у м. Костянтинівка, доповіла про взаємодію з відділенням НСПП в Донецькій області щодо обміном інформації з питань колективних звернень громадян та заборгованості із заробітної плати. Далі вона розповіла про організацію роботи щодо заключення колективних договорів. Так, на підприємствах міста зареєстровано 371 колективний договір. Управлінням соціального захисту населення продовжується приділятися увага підвищенню якості колективно – договірного регулювання соціально – трудових відносин, вдосконаленню оплати праці, зростанню заробітної плати працівників підприємств, введенню мінімальних гарантій по оплаті праці відповідно до Генеральної, Регіональної та тристоронньої міської угоди.

З метою реалізації соціального діалогу виконком Костянтинівської міської ради забезпечено діяльність міської тристоронньої соціально – економічної ради, засідання якої проводиться щокварталу.
Начальник загального відділу Мальцева І. розповіла про роботу щодо звернення громадян. Так, протягом 2018 року до виконкому Костянтинівської міської ради надійшло 683 звернення громадян, що на 15% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Із загальної кількості порушених громадянами питань, вирішено по суті 91% від їх загальної кількості. У 2018 році збільшився на 10% показник по зверненням громадян та доступу до публічної інформації, які надходили на «гарячу лінію» виконкому міської ради у порівнянні із 2017 роком.

Далі під час наради були обговорені питання:

- щодо роботи виконкому з охорони праці та проведення в квітні 2019 року тижня з охорони праці;
- щодо проблемних питань в закладах освіти, культури та охорони здоров’я;
- щодо ситуації, яка склалася на КДНВП «КВАРСИТ», де зареєстровано колективний трудовий спір.

Під час заключного виступу, начальником відділення НСПП в Донецькій області було зазначено, що однією з основних задач діяльності Відділення є стабілізація соціального клімату в містах і районах області, створення умов для розвитку соціального діалогу, запобігання виникненню та сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання проведенню акцій соціального протесту та страйків. Для вирішення таких завдань необхідні ефективні легітимні механізми. Тому питання співпраці та взаємодії Відділення з органами місцевого самоврядування щодо запобігання та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), страйків та акцій протесту, формування розвитку соціального діалогу є пріоритетними для Відділення.

Після наради працівникам виконкому начальник Відділення провів лекцію на тему: «Діалог як інструмент попередження конфліктів».

Вгору