Чому НСПП?

Відділення НСПП в Донецькій області безкоштовно надає правову допомогу працівникам підприємств, установ і організацій, представникам профспілок і громадських організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, виконанням колективного договору та угоди.

Досвід роботи відділення НСПП у Донецькій області (далі – Відділення) свідчить, що практичне вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) залежать від здійснення Відділенням кваліфікованого правового супроводу вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин (далі – СТВ), толерантності, неупередженості, залучення до врегулювання КТС(К) зацікавлених органів, використання усіх передбачених законодавством засобів для врегулювання конфліктів.

Прикладом ефективної роботи Відділення у сприянні вирішенню КТС(К) можна вважати розгляд колективного трудового спору між найманими працівниками Артемівського управління по газопостачанню та газифікації Публічного акціонерного товариства «Донецькоблгаз» м. Бахмута та адміністрацією ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» м. Краматорська.

До Відділення у жовтні 2018 року надійшли документи щодо вступу у колективний трудовий спір найманих працівників Артемівського управління по газопостачанню та газифікації Публічного акціонерного товариства «Донецькоблгаз» з адміністрацією ПАТ «Донецькоблгаз» з наступними вимогами:

- виплачувати заробітну плату у строки, визначені Колективним договором на 2016-2018 роки;
- забезпечення застосування регіонального коефіцієнту 1,15 відповідно п. 2.1. Регіональної угоди між Донецькою облдержадміністрацією, профспілковими об’єднаннями Донецької області та Донецькою обласною організацією роботодавців на 2011-2012 роки;
- забезпечити застосування мінімального розміру тарифної ставки робітника відповідно до п. 2.20 Галузевої угоди між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, НАК «Нафтогаз України» і профспілкою працівників нафтової і газової промисловості України;
- забезпечити виконання п. 5.8 Колективного договору щодо засобів індивідуального захисту;
- виплачувати заробітну плату за весь час щорічної відпустки не пізніше ніж за три дні до початку відпустки;
- скасувати чотириденний робочий тиждень;
- оформляти належним чином простій не з вини працівників та виплатити компенсацію згідно з Колективним договором;
- запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з Обкомом профспілки працівників ПАТ «Донецькоблгаз»;
- роботодавцю самостійно організовувати, затверджувати та впроваджувати трудові нормативи, після погодження з профспілковим комітетом.

Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 29.10.2018 №292-р цей колективний трудовий спір було зареєстровано.

При вирішенні колективних трудових спорів велике значення мають примирні органи, зусилля яких спрямовуються на переведення конфліктів у мирне русло пошуку варіантів вирішення розбіжностей, зменшення до мінімуму їх негативних соціальних та економічних наслідків.

Тому, за сприянням фахівців Відділення 12 листопада 2018 року між сторонами спору було укладено Угоду про створення примирної комісії та розпочато її роботу.

Упродовж грудня 2018 року та січня – жовтня 2019 року було проведено 13 засідань примирної комісії із залученням в якості головуючого та координатора примирної комісії - начальника Відділення А.Хімчака.

На прохання сторін спору на засідання примирної комісії були запрошені: голова профспілки «Газовики Донбасу» та начальник відділу контролю Східного напрямку управління з питань праці Головного управління Держпраці у Донецькій області для надання консультацій та роз’яснень сторонам спору щодо застосування окремих статей колективного договору та положень законодавства про працю.

На підсумковому засіданні примирної комісії, яке відбулося 1 жовтня 2019 року, було визначено, що по всім вимогам, висунутих найманими працівниками Артемівського управління по газопостачанню та газифікації Публічного акціонерного товариства «Донецькоблгаз», сторонами спору знайдено рішення.

Підсумовуючи вищенаведене, можна з впевненістю стверджувати, що під час примирної комісії сторони спору отримали професійну допомогу від фахівців Відділення у вирішенні предмету конфлікту, відновили здатність почути точку зору представників кожної сторони і досягнули домовленостей між сторонами спору.

За рішенням примирної комісії та зверненням сторін спору, розпорядженням НСПП від 26.11.2019 №430-р було знято з реєстрації колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками Артемівського управління по газопостачанню та газифікації Публічного акціонерного товариства «Донецькоблгаз» м. Бахмута та адміністрацією ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» м. Краматорська, як вирішений.

Вгору