Чому НСПП?

Відділення НСПП в Донецькій області безкоштовно надає правову допомогу працівникам підприємств, установ і організацій, представникам профспілок і громадських організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, виконанням колективного договору та угоди.

15 лютого 2019 року у м. Краматорськ відбулося четверте засідання примирної комісії з розгляду колективного трудового спору (конфлікту) (далі – КТС(К)) між найманими працівниками Артемівського управління по газопостачанню та газифікації публічного акціонерного товариства «Донецькоблгаз» та публічним акціонерним товариством «Донецькоблгаз».

Комісія була створено за згодою сторін спору. Це вже четверте засідання примирної комісії, яке, як і попередні, було проведено за сприянням та за участю фахівців Відділення. В якості головуючого комісії приймав участь начальник Відділення А. Хімчак, а в якості секретаря комісії – Р.Таран. На засідання примирної комісії також була запрошена голова профспілки «Газовики Донбасу» Л.Спаскініна.

У рамках спору найманими працівниками було висунуто дев’ять вимог, з яких на попередніх засіданнях комісії по двох вимогам було досягнуто домовленість. На порядок денний поточного засідання було винесено розгляд трьох вимог найманих працівників, а саме:

- забезпечити виконання п.5.8 Колективного договору щодо засобів індивідуального захисту, згідно додатку 5 (Безкоштовно забезпечувати 100% працівників, які працюють на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на роботах пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту за встановленими нормами (додаток №5));
- запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з Обкомом профспілки (п.3.29 Колективного договору працівників публічного акціонерного товариства «Донецькоблгаз» на 2016-2018рр.) (310 – 11);
- роботодавець, після погодження з профспілковим комітетом, самостійно організовує, затверджує та впроваджує трудові нормативи у разі відсутності на окремих видах робіт технічно обґрунтованих норм праці чи умов технології або організація праці не відповідає умовам, що закладені в міжгалузевих та галузевих збірниках з нормування праці (п.3.32.1 Колективного договору працівників публічного акціонерного товариства «Донецькоблгаз» на 2016-2018рр.) (310 – 8).

Адміністрація ПАТ «Донецькоблгаз» розробила план забезпечення спецодягом та спецвзуттям найманих працівників Артемівського управління по газопостачанню та газифікації, який було погоджено на засіданні примирної комісії. По іншим вимогам сторони знайшли згоду щодо ознайомлення найманих працівників з нормами праці протягом двох тижнів під розписку та в подальшому ці питання узгоджувати з профспілкової стороною.

У зв’язку з важким фінансовим станом публічного акціонерного товариства «Донецькоблгаз» і відповідно усіх структурних підрозділів, невирішеними залишилися питання щодо рівня оплати праці та роботи на умовах неповного робочого часу.

Вирішення зазначених питань пов’язане з прийняття нових тарифів на транспортування та розподілення газу, які мають незабаром бути прийняті. Отже сторона адміністрації публічного акціонерного товариства «Донецькоблгаз» запропонувала провести наступне засідання примирної комісії 5 березня 2019 року.

Вгору