Чому НСПП?

Відділення НСПП в Донецькій області безкоштовно надає правову допомогу працівникам підприємств, установ і організацій, представникам профспілок і громадських організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, виконанням колективного договору та угоди.

11 жовтня 2018 року відповідно до плану роботи відділення НСПП в Донецькій області (далі – Відділення) начальник Відділення А. Хімчак провів навчально-практичний семінар з фахівцями Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації (далі – Департамент).

У семінарі прийняли участь фахівці Відділення, директор Департаменту О. Баранник, заступник директора Л. Гусева та фахівці Департаменту у кількості 15 осіб.
На порядку денному розглядалися питання:

– про основні завдання діяльності НСПП та Відділення;
– про взаємодію Відділення з місцевими органами виконавчої влади у питаннях соціального діалогу;
– про взаємодію Відділення з місцевими органами виконавчої влади у процесі запобігання виникненню та вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К));
– про взаємодію Відділення з місцевими органами виконавчої влади щодо сприяння вирішення вирішення КТС(К) під час оголошення чи проведення акції соціального протесту.

Відкрив захід директор Департаменту О. Баранник, який оголосив мету заходу, який проводиться відповідно до плану роботи ОДА на ІV квартал 2018 року та перелік питань порядку денного.

Начальник Відділення А. Хімчак ознайомив учасників семінару з основними завданнями діяльності НСПП як державного органу, створеного для забезпечення здійснення соціального діалогу, сприяння поліпшенню трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)), прогнозування виникнення та сприяння своєчасному їх вирішенню. «Посилення ролі держави в регулюванні соціально-трудових відносин потребує застосування ефективного механізму запобігання та вирішення соціально-трудових конфліктів, При цьому, основна роль у врегулюванні відносин в сфері праці має відводитись соціальним партнерам – роботодавцям і профспілкам за активної ролі держави в особі її органів» - наголосив А. Хімчак.
У ході семінару А. Хімчак роз’яснив основні положення Закону України «Про соціальний діалог в Україні», розкрив принципи та форми здійснення соціального діалогу, механізм соціального партнерства, а також про роботу Відділення, спрямовану на забезпечення реалізації соціального діалогу в Донецькій області.

Начальник Відділення звернув увагу присутніх на статтю 37 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», якою визначено, що місцеві державні адміністрації є стороною соціального діалогу на територіальному рівні і сприяють розвитку соціального діалогу.

А. Хімчак поінформував присутніх про наявність 18 тристоронніх соціально-економічних рад та формування нових 5 тристоронніх соціально-економічних рад в містах і районах області.
Під час обговорення цього питання А. Хімчак розповів про досвід роботи Відділення під час проведення спільних з департаментами облдержадміністрації «круглих столів», зустрічей і нарад з питань соціального діалогу.

Учасникам семінару були представлені наглядні матеріали щодо механізму соціального партнерства, форм і методів взаємодії Відділення з місцевими органами виконавчої влади у питаннях соціального діалогу.

Далі начальник Відділення окреслив основні форми та методи взаємодії Відділення з місцевими органами виконавчої влади у процесі запобігання виникненню та вирішенню КТС(К). Також ознайомив учасників семінару з поняттям «система запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)», класифікацією конфліктів, примирними процедурами, формами та методами взаємодії в ході вирішення КТС(К).

Також А. Хімчак поінформував про основні показники роботи Відділення за 9 місяців 2018 року. Так, у січні-вересні 2018 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 68 випадків ускладнення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ), по яких було взято на облік 81 чинник. Основною причиною виникнення випадків ускладнення у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 368 млн. грн. З метою врегулювання чинників ускладнення стану СТВ, фахівцями В результаті постійної взаємодії зі сторонами СТВ та органами місцевого самоврядування, упродовж січня-вересня 2018 року було погашено заборгованості із заробітної плати, яка стала причиною взяття Відділенням на облік, в сумі 103 млн. грн. А. Хімчак навів приклад проведених заходів по запобіганню виникненню КТС(К) на підприємстві КП «Компанія «Вода Донбасу», яке мало значну заборгованість із заробітної плати в 2015 - 2018 роках. За сприянням Відділення на більшості структурних підрозділах підприємства заборгованість із заробітної плати погашена повністю.

А. Хімчак навів статистику вирішення спорів за сприяння Відділення на підприємствах Донецької області та приклади мирного розв’язання конфліктних ситуацій, а також зробив акцент на позитивних наслідках правового вирішення конфліктів. Так, протягом січня-вересня 2018 року Відділенням проводилась робота по вирішенню 7 КТС(К), у яких найманими працівниками було висунуто 29 вимог. На виконання рішень примирних органів зі сторонами СТВ було проведено 86 примирних процедур. За цей період знято з реєстрації 3 КТС(К) та 14 вимог найманих працівників.

Начальник Відділення розповів про досвід роботи Відділення щодо мирного врегулювання конфліктних ситуацій, які виникають між найманими працівниками та роботодавцями, зокрема на КП «Словміськводоканал» Слов’янської міської ради, який виник у грудні 2014 року і знятий з реєстрації в липні 2018 року як вирішений.

На семінарі також було розглянуто питання взаємодії Відділення з місцевими органами виконавчої влади щодо сприяння вирішенню КТС(К) під час оголошення чи проведення акцій соціального протесту.

А. Хімчак розкрив поняття акції протесту, страйку і розповів про спільні заходи взаємодії з департаментами облдержадміністрації при проведенні стихійних акцій соціального протесту на вугледобувних підприємствах.

Також начальник Відділення поінформував присутніх про прогнозування розвитку СТВ, виникнення КТС(К), яке проводиться фахівцями Відділення з метою виявлення можливих змін соціально-трудових відносин, визначення вірогідності виникнення КТС(К), що дає можливість здійснити аналіз соціально-економічного розвитку регіону, своєчасно вжити заходи, спрямовані на запобігання виникненню спорів, попередження страйків, інших акцій соціального протесту, охарактеризувати головні проблеми і можливі шляхи їх розв’язання.

В ході обговорення, учасники семінару цікавились питаннями практичної взаємодії з Відділенням під час ускладнення стану СТВ на підприємствах житлово-комунального господарства, правильного реагування на протестні наміри найманих працівників, формування прогнозу щодо розвитку СТВ та виникнення КТС(К) і його спрямування до вищих органів влади.

Наприкінці семінару директор Департаменту О. Баранник подякував начальнику Відділення за змістовний навчальний семінар, який надав можливість його учасникам підвищити рівень правової культури та взаємодії під час проведення соціального діалогу та реагування на ускладнення стану СТВ.

Вгору