Чому НСПП?

Відділення НСПП в Донецькій області безкоштовно надає правову допомогу працівникам підприємств, установ і організацій, представникам профспілок і громадських організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, виконанням колективного договору та угоди.

15 листопада поточного року начальник відділення НСПП в Донецькій області Хімчак А.Б. прийняв участь у робочій зустрічі зі знов призначеним заступником голови Донецької обласної державної адміністрації Ю.Костюніною.

Начальник відділення НСПП в Донецькій області А. Хімчак ознайомив Ю. Костюніну з напрямами діяльності, цілями та задачами Національної служби посередництва і примирення та відділення в Донецькій області зокрема, проінформував про результати діяльності Відділення за 10 міс. 2019 року. Він розповів про практичний досвід Відділення у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) та запобіганні їх виникненню, про заходи та дії Відділення під час проведення найманими працівниками акцій соціального протесту та страйків та про взаємодію з органами місцевого самоврядування в цій роботі

Багаторічний досвід роботи Відділення по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) доводить, що найбільш ефективним і результативним є проведення примирних процедур – трудових арбітражів, примирних комісій та узгоджувальних зустрічей, проведення переговорів між сторонами конфліктів з метою прийняття взаємоприйнятного та погодженого рішення.

Вже стало традицією, відмітив Хімчак А.Б., надання Відділенням методичної допомоги органам виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань соціального діалогу; запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), взаємодії під час оголошення та проведення найманими працівниками акцій соціального протесту та страйків.

Начальник зауважив, що значна увага Відділення приділяється підвищенню рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин, сприянню розвитку та удосконаленню соціального діалогу в області.

Підтримуючи тему бесіди Ю. Костюніна висловила зацікавленість у проведенні спільних заходів по стабілізації стану соціально-трудових відносин в області, підвищенню рівня правової культури та розвитку соціального діалогу в Донецькій області.

У зв`язку з цим начальник Відділення отримав від заступника голови облдержадміністрації згоду щодо включення до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік пропозицій Відділення, які спрямовані на розвиток соціального діалогу в Донецькій області, запобігання виникненню та сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів).

Робоча зустріч пройшла в діловій та конструктивній обстановці, досягнуто домовленості про спільну роботу та взаємодію.

Вгору