Чому НСПП?

Відділення НСПП в Донецькій області безкоштовно надає правову допомогу працівникам підприємств, установ і організацій, представникам профспілок і громадських організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, виконанням колективного договору та угоди.

25 березня 2019 року відповідно до плану роботи відділення НСПП в Донецькій області (далі – Відділення) проведено дистанційний семінар-нараду з завідуючими інформаційно-консультаційних центрів НСПП (далі – ІКЦ).

У семінарі прийняли участь фахівці Відділення та представники позаштатних інституцій НСПП – завідуючі ІКЦ 7 міст Донецької області.

На порядку денному розглядалися питання щодо результатів проведеного фахівцями Відділення комплексного аналізу стану соціально-трудових відносин на підприємствах міського електричного транспорту, де упродовж 2016-2018 років Відділення сприяло вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), запобігало їх виникненню та здійснювало заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин під час проведення найманими працівниками акцій соціального протесту, страйків.

Відкрив захід начальник Відділення А. Хімчак, який привітав учасників семінару та оголосив порядок денний, а також наголосив на тому, що семінар проводиться із завідуючими ІКЦ тих міст області, де функціонують підприємства міського електричного транспорту і фахівцями Відділення проведений комплексний аналіз стану СТВ даної галузі.

А. Хімчак поінформував учасників семінару про те, що Національною службою посередництва і примирення (далі – НСПП) щорічно проводиться вивчення стану соціально-трудових відносин, колективних трудових спорів за окремими видами економічної діяльності (галузями економіки) або регіонами. Основним завданням комплексного аналізу є збір, вивчення, узагальнення та аналіз інформації про:

– стан та динаміку соціально-трудових відносин на підприємствах певної галузі економіки;
– аналіз впливу чинників негативного і позитивного характеру, що формують соціально-трудові відносини;
– аналіз фінансово-господарської діяльності та соціально-економічного стану підприємств;
– стан додержання законодавства про працю, порушення якого стає причиною ускладнення стану СТВ на підприємствах;
– участь державних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також профспілкових організацій та об’єднань роботодавців у ході вирішення соціально-економічних проблем зазначених підприємств тощо.

Головний спеціаліст Відділення А. Головчанська доповіла про результати проведеного комплексного аналізу стану СТВ на підприємствах міського електричного транспорту області, де упродовж 2016-2018 років Відділення сприяло вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), запобігало їх виникненню та здійснювало заходи щодо стабілізації стану СТВ під час проведення найманими працівниками акцій соціального протесту, страйків.

Комплексний аналіз стану СТВ на підприємствах міського електричного транспорту виявив негативні показники економічного та фінансового стану галузі.

Так, в Донецькій області існує 7 суб’єктів господарювання міського електричного транспорту, з яких функціонує лише 5 підприємств у містах Бахмут, Дружківка, Краматорськ, Маріуполь і Слов’янськ. Всі підприємства мають комунальну форму власності. Фінансовий стан підприємств електротранспорту є доволі складним. Збитки від пасажирських перевезень трамваями і тролейбусами в цілому по області склали: в 2016 році – 5,0 млн.грн., 2017 році – 15,4 млн.грн., 2018 році – 53,2 млн.грн. Прибутки спостерігалися лише на двох підприємствах: на КП «Слов’янське тролейбусне управління» та на КП «Бахмутелектротранс». Інші підприємства галузі є збитковими, а в динаміці по рокам мають тенденцію до збільшення збитків. Найбільшу суму збитків має КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління». Більшість підприємств електротранспорту не мали показників рентабельності протягом всього аналізуємого періоду. Кредиторська заборгованість перевищує дебіторську на 258,4%. Показник кількості перевезених пасажирів міським електротранспортом також має негативну динаміку: упродовж 2016-2018 років трамвайні перевезення знизилися на 25,5% до рівня 2016 року, тролейбусні – на 14,3% відповідно. Своєчасний і 100 відсотковий рівень фінансування із державного та місцевого бюджетів підприємств даної галузі забезпечується тільки у 3 містах області, це: м. Дружківка, м. Слов’янськ та м. Бахмут. Найнижчий рівень фінансування має КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління»: в 2016 році – 55,8% планового фінансування, в 2017 році – 57,2%, в 2018 році – 59,2%. Аналіз рівня оплати праці на підприємствах міського електротранспорту виявив доволі низький рівень середньомісячної заробітної плати працівників. Незважаючи на позитивну динаміку зростання середньомісячної заробітної плати на підприємствах даної галузі у 2016-2018 роках, її рівень залишається занадто низьким у порівнянні із середнім рівнем заробітної плати по області. Проведений аналіз заборгованості із заробітної плати на підприємствах міського електротранспорту свідчить про стабільність умов роботи і виплати заробітної плати. На КП «Бахмутелектротранс» виникала заборгованість в окремих періодах 2018 року, але вона мала короткочасний характер.

Негативний стан галузі обумовлений наслідками бойових дій, проведенням операції об’єднаних сил на території Донецької області, руйнуванням (знищенням) контактних мереж, фізичним зносом основних фондів підприємств електротранспорту, відсутністю власних коштів на утримання об’єктів електротранспорту, на придбання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, фінансування на оновлення рухомого складу.

Завідуючи ІКЦ м. Краматорськ, м. Бахмут, м. Слов’янськ, м. Маріуполь зауважили, що стан соціально-трудових відносин на підприємствах міськелектротранспорту є стабільним і це пов’язано з тим, що органи місцевого самоврядування здійснюють фінансову допомогу з місцевих бюджетів на покриття експлуатаційних витрат, відшкодування втрат від безоплатного перевезення окремих категорій громадян, виплату заробітної плати найманим працівникам.

За результатами проведеного аналізу Відділенням надані пропозиції щодо покращення та подальшого розвитку міського електричного транспорту.

Учасниками семінару також були обговорені проблемні питання галузі, її соціальну значимість, перспективи розвитку у містах.

У заключному слові А. Хімчак підвів підсумки та висловив сподівання на подальшу активну співпрацю і обмін інформацією з метою сприяння поліпшенню стану СТВ на підприємствах області, як в цілому, так і в конкретних галузях економіки.

Вгору