Чому НСПП?

Відділення НСПП в Донецькій області безкоштовно надає правову допомогу працівникам підприємств, установ і організацій, представникам профспілок і громадських організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, виконанням колективного договору та угоди.

19 вересня 2019 року в м. Дружківка відбулося засідання президії Донецької регіональної організації профспілки працівників державних установ України, на яку був запрошений начальник відділення НСПП в Донецькій області (далі – Відділення) А. Хімчак.

Засідання президії проходило під головуванням голови Донецької регіональної організації профспілки працівників державних установ України Сергія Шевцова, за участю голів міських і районних профспілкових комітетів організації профспілки працівників державних установ.

Начальник Відділення А. Хімчак ознайомив присутніх з основними завданнями діяльності НСПП як державного органу, створеного для забезпечення здійснення соціального діалогу, сприяння поліпшенню трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)), прогнозування виникнення та сприяння своєчасному їх вирішенню.

А. Хімчак роз’яснив присутнім основні положення Закону України «Про соціальний діалог в Україні», розкрив принципи та форми здійснення соціального діалогу, механізм соціального партнерства, а також розповів про роботу Відділення, спрямовану на забезпечення реалізації соціального діалогу в Донецькій області. Так, за сприянням Відділення, профспілок та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в області в 2019 році створено і працюють 16 тристоронніх соціально-економічних рад, а також укладено 13 територіальних угод між місцевими органами самоврядування, координаційними радами профспілок та організаціями роботодавців.

Далі А. Хімчак ознайомив присутніх з правовими і організаційними засадами здійснення Відділенням заходів щодо запобігання виникненню КТС(К) на підприємствах, установах, організаціях з метою сприяння поліпшенню стану СТВ, а також поінформував про результати роботи Відділення за січень-серпень 2019 року по запобіганню виникненню та вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)), запобіганню акцій соціального протесту і страйків. Так, з початку 2019 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 51 випадку ускладнення стану СТВ, по яких було взято на облік 51 чинник ускладнення, які стосувались несвоєчасної виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї. Причиною виникнення випадків ускладнення стану соціально-трудових відносин у звітному періоді стала заборгованість із виплати. В результаті постійної взаємодії зі сторонами соціально-трудових відносин та органами місцевого самоврядування, упродовж січня-серпня 2019 року було знято з обліку 29 випадків ускладнення стану СТВ у зв’язку із врегулюванням чинників.

А. Хімчак навів статистику вирішення спорів за сприяння Відділення на підприємствах Донецької області та цікаві приклади мирного розв’язання конфліктних ситуацій, а також зробив акцент на позитивних наслідках правового вирішення конфліктів.

Наприкінці виступу А. Хімчак відповів на поставлені питання та подякував голові Донецької регіональної організації профспілки працівників державних установ України Сергію Шевцову за запрошення.

Вгору