Чому НСПП?

Відділення НСПП в Донецькій області безкоштовно надає правову допомогу працівникам підприємств, установ і організацій, представникам профспілок і громадських організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, виконанням колективного договору та угоди.

31 січня 2019 року у м. Краматорську відбулось засідання колегії Донецької облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації за участю голів районних державних адміністрацій, районних рад, міських голів, голів об’єднаних територіальних громад, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, народні депутати України. У засіданні колегії прийняв участь начальник відділення НСПП в Донецькій області (далі – Відділення) А. Хімчак.

На колегії були розглянуті наступні питання:

– Про виконання Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2017-2018 роки;
– Про проект Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2019-2020 роки;
– Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019-2020 роки;
– Про проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки;
– Про проект Регіональної програми формування та розвитку екологічної мережі в Донецькій області на період 2019-2022 роки.

Найбільшу увагу на колегії приділено розгляду питання щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік (далі – Програма). З інформацією про виконання Програми виступила заступник директора Департаменту економіки Донецької ОДА Д. Жукова. В своїй доповіді вона зазначила, що виконання завдань та заходів Програми здійснювалось за чотирма напрямками, які узгоджені із стратегічними пріоритетами розвитку регіону:

– економічний розвиток, підвищення рівня зайнятості населення;
– підвищення спроможності місцевого самоврядування;
– людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб;
– розбудова безпечного суспільства.

Так, з метою досягнення Стратегічних цілей та пріоритетів розвитку області, Програмою передбачалось виконання за рахунок усіх джерел фінансування 493 заходи на суму більше 12 млрд.грн. та 921 проект на суму 14 млрд.грн.

Фактично у 2018 році профінансовано за рахунок усіх джерел фінансування:

– 351 захід на суму 6 млрд.грн. (49,2% до Програми), у тому числі коштів державного бюджету – 87,4%, коштів обласного бюджету – 76,4%, коштів бюджетів міст, районів, ОТГ – 39,1%, коштів підприємств – 59,4%, коштів інших джерел – 18,0%;
– 456 проектів на суму 4 млрд.грн. (29,7% до Програми), у тому числі: кошти Державного фонду регіонального розвитку – 53,1%, цільових субвенцій з державного бюджету на розвиток територій – 49,2%, Надзвичайної кредитної програми для відновлення України ЄІБ (І і ІІ транш) – 7,7%, обласного бюджету – 62,6%, бюджетів міст, районів, ОТГ – 43,2%, залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, – 40,8%, кошти інших джерел – 3,3%.

Загальний обсяг промислового виробництва у порівнянних цінах збільшився на 2,0% проти 2017 року (Програмою передбачено збільшення на 1,0%), по Україні – на 1,6%.

Обсяги виробництва продукції збільшились по багатьох видах діяльності: у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 12,4%, виробництві коксу, продуктів нафтопереробки – на 9,3%, добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 9,5%, машинобудуванні – на 7,6%, виробництві гумових і пластмасових виробів – на 5,3%. При цьому, обсяг виробництва зменшився у металургії на 3,5%, виробництві та розподіленні електроенергії – на 6,3%, легкій промисловості – на 15,1%.

За 2018 рік реалізовано промислової продукції у діючих цінах на 300 млрд.грн. (125,0% до Програми), що на 16,0% більше, ніж за 2017 рік в основному за рахунок збільшення цін виробників промислової продукції на 17,4%. Частка продукції області у загальному обсязі реалізованої продукції по Україні склала 12,5%.

З початку року на шахтах, підпорядкованих Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, що розташовані на території області, підконтрольній українській владі, введено в дію 4 нових очисних вибої на суму 550 млн.грн.).

За кошти міжнародних донорів реалізовувались проекти:

- «Програма відновлення та розбудови миру» (74 млн.грн.);
- «Економічне відновлення та відбудова життєво важливої інфраструктури у східному регіоні України» (28 млн.грн.);
- «Підтримка згуртування та розвитку громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі» (7 млн.грн.).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), залучених в економіку області, порівняно з початком 2018 року збільшився на 120 млн.дол., що в розрахунку на одну особу складає 294 дол. США.

Область залишається потужним суб’єктом зовнішньоекономічних відносин. Так, за часткою у загальнодержавному експорті товарів область з питомою вагою у 10,5% посідає 3 місце після м. Києва (21,2%) та Дніпропетровської області (16,6%), за часткою у загальнодержавному імпорті товарів з питомою вагою у 3,9% – 5 місце після м. Києва (40,5%), Дніпропетровської (9,5%), Київської (6,5%), Львівської (4,8%) областей.

Враховуючи результати виконання Програми, можна виділити наступні проблемні питання соціально-економічного розвитку регіону:

1. Структурні дисбаланси в економіці. Складна ситуація на ринку праці.
Економічний розвиток області стримується наявністю застарілої та пошкодженої під час бойових дій соціальної, інженерної та виробничої інфраструктури. Ситуація погіршується тим, що рівень безробіття у Донецькій області залишається одним з найвищих в Україні (14,0%).
2. Низька інституційна спроможність з надання якісних публічних послуг та соціальних послуг населенню, у тому числі вразливим категоріям та внутрішньо переміщеним особам. Станом на 20.12.2018 зареєстровано 538,8 тис. внутрішньо переміщених осіб. Зазначена категорія осіб істотно збільшує навантаження на медичні, освітні, спортивні та культурні заклади регіону, а також установи, які забезпечують надання соціальних послуг населенню.
3. Загрози безпеці населення у зв’язку з бойовими діями на території Донецької області. Актуальність питань розмінування територій.

Розв’язання вищевказаних питань продовжиться у 2019 році через реалізацію Програмних проектів та заходів.

В рамках Програми Відділення упродовж 2018 року здійснювало окремі заходи, які були сформовані за рахунок пропозицій Відділення, а саме:

– спільно з місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування в області було створено і працювало в 2018 році 16 тристоронніх соціально-економічних рад, а також укладено 13 територіальних угод між місцевими органами самоврядування, координаційними радами профспілок та організаціями роботодавців;
– фахівці Відділення провели та прийняли участь у 117 заходах, які стосувались питань соціально-трудових відносин та розвитку соціального діалогу в Донецькій області;
– проводилась робота по запобіганню виникнення колективних трудових спорів, зокрема: упродовж 2018 року перебувало на обліку 79 випадків ускладнення стану СТВ з 92 чинниками, з яких врегульовано 63 випадки та 2 випадки стали предметом колективного трудового спору;
– здійснювались заходи по вирішенню 9 КТС(К), у яких найманими працівниками було висунуто 40 вимог, знято з реєстрації 4 КТС(К) та 17 вимог найманих працівників;
– проведено два комплексних аналізи та прогнозування стану соціально-трудових відносин, ймовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому, територіальному та галузевому рівнях на підприємствах Донецької області у ІІ півріччі 2018 року та І півріччі 2019 року.

Крім того, на колегії розглянуто питання щодо прийняття Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік, в якій враховані пропозиції Відділення, спрямовані на підвищення соціальної стабільності в області та створення умов для розвитку соціального діалогу.

Членами колегії було схвалено проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки та запропоновано голові Донецької ОДА О. Куцю затвердити Програму своїм розпорядженням.

По закінченню заходу проведено нараду з фахівцями Відділення щодо ознайомлення з результатами засідання колегії.

Вгору