Чому НСПП?

Відділення НСПП в Донецькій області безкоштовно надає правову допомогу працівникам підприємств, установ і організацій, представникам профспілок і громадських організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, виконанням колективного договору та угоди.

27 серпня 2019 року у м. Краматорську відбулось засідання колегії Донецької облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації за участю голів районних державних адміністрацій, районних рад, міських голів, голів об’єднаних територіальних громад, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади. У засіданні колегії прийняв участь начальник відділення НСПП в Донецькій області (далі – Відділення) А. Хімчак.

На колегії були розглянуті наступні питання:

– Про хід виконання природоохоронних заходів за рахунок коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища у першому півріччі 2019 року;
– Про проблемні питання реалізації інфраструктурних проектів за рахунок бюджетних та не бюджетних коштів;
– Про проект Регіональної програми з профілактики правопорушень, протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в Донецькій області на 2019-2021 роки;
– Про стан виконання рішення колегії Донецької обласної державної адміністрації від 22 вересня 2016 року «Про здійснення державної політики у сфері архівної справи в установах Донецької області».

З першого питання доповідачем виступив директор департаменту екології та природних ресурсів Сергій Натрус. За словами керівника департаменту, з 1 січня 2018 року, у зв’язку зі змінами у Бюджетному кодексі України, зменшився відсоток екологічного податку, який зараховується до обласного фонду ОНПС, з 55% до 30%. Внаслідок цього у 2018 році надходження до обласного фонду ОНПС склали лише 272,1 млн. грн., що майже вдвічі менше, ніж у 2017 році, коли розмір надходжень складав 512,8 млн. грн. У 2019 році тенденція зменшення надходжень зберігається, оскільки прогнозований розмір надходжень до обласного фонду ОНІІС на 2019 рік складає 271,7 млн грн. Крім того, згідно із змінами до Бюджетного кодексу України, внесеними Законом України від 22.11.2018 №2621-VIII, до н.161 ч.2 ст.29 «Склад доходів Державного бюджету України», екологічний податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, зараховується у повному обсязі до загального фонду державного бюджету. Таким чином, з набуттям 1 січня 2019 року чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодекс) України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 №2628-VIII, сума надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища Донецької області зменшилась майже на 100 млн. грн.», – зауважив Сергій Натрус. Він також додав, що слід відзначити реальну потребу в коштах для завершення розпочатих та реалізації запланованих природоохоронних заходів, які відповідають основним напрямам державної та регіональної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, значно вище, ніж фактичне забезпечення відповідними коштами.

Доповідачем з другого питання виступив директор департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Оксана Головко. Як зазначила керівник департаменту, за результатами аналізу виявлено основні проблеми, які виникають під час реалізації проектів за рахунок бюджетних та небюджетних коштів і гальмують їх завершення: низький рівень якості розробки проектно-кошторисної документації, у зв’язку з чим виникають додаткові роботи, зміна технічних рішень і необхідність її постійного коригування, що у свою чергу призводить до збільшення потреби у фінансуванні та порушення запланованих строків виконання робіт підрядними організаціями; тривалі терміни проведення процедур закупівлі; довготривалий механізм конкурсного відбору проектів затримує реалізацію проектів за рахунок коштів, що надходять з державного бюджету, зокрема у вигляді субвенцій тривалість процедур оформлення в органах Державної архітектурно-будівельної інспекції для отримання сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Вищенаведені фактори за умови обмеженості джерел фінансування, зокрема, зниження надходжень залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, призводять до нестачі коштів для завершення робіт та виникнення незавершених будівництвом об’єктів по багатьох інфраструктурних проектах. «Період від розробки проектно-кошторисної документації до реалізації проекту складає до трьох років. В умовах росту інфляції, на момент початку реалізації проекту проектна документація втрачає актуальність і потребує коригування у бік збільшення її вартості. Передбачені на реалізацію проектів кошти повинні бути використані протягом бюджетного року, а фінансування, як правило, розпочинається у другому півріччі поточного року, через що розпорядники коштів не мають часу для якісного та повного їх освоєння. Невикористані кошти повертаються до державного бюджету. Обсяг повернених коштів ДФРР за результатами реалізації інвестиційних проектів регіонального розвитку у 2018 році по Донецькій області становить 152 753,077 тис. грн.», - підкреслила Оксана Головко. Також під час доповіді вона наголосила, що за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в обсязі 853,6 млн. грн. у 2019 році по області реалізуються 49 перехідних та незавершених з 2018 року проектів та здійснено погашення кредиторської заборгованості за 1 проектом.

По третьому і четвертому питанням також виступили доповідачі, які окреслили напрямки реалізації Регіональної програми з профілактики правопорушень, протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в Донецькій області на 2019-2021 роки, а також державної політики у сфері архівної справи в установах Донецької області.

Наприкінці засідання колегії голова облдержадміністрації Павло Кириленко зробив наголос на відповідальність керівників місцевих та територіальних органів виконавчої влади за виконання доручень Донецької облдержадміністрації.

По закінченню заходу проведено нараду з фахівцями Відділення щодо ознайомлення з результатами засідання колегії.

Вгору