Чому НСПП?

Відділення НСПП в Донецькій області безкоштовно надає правову допомогу працівникам підприємств, установ і організацій, представникам профспілок і громадських організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, виконанням колективного договору та угоди.

Відбулась робоча зустріч щодо підготовки комплексного аналізу стану соціально-трудових відносин в закладах освіти, де упродовж 2016-2018 років та січня-вересня 2019 року відділення НСПП сприяло вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), запобігало їх виникненню та здійснювало заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин під час проведення найманими працівниками акцій соціального протесту, страйків

На виконання плану роботи Національної служби посередництва і примирення щодо підготовки комплексного аналізу стану соціально-трудових відносин в закладах освіти, де упродовж 2016-2018 років та січня-вересня 2019 року відділення НСПП сприяло вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), запобігало їх виникненню та здійснювало заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин під час проведення найманими працівниками акцій соціального протесту, страйків, начальник відділення НСПП в Донецькій області (далі – Відділення) Артур Хімчак 16 жовтня 2019 року провів робочу зустріч з заступником голови Донецької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Дмитро Волковим.

Під час зустрічі були обговорені питання соціального захисту працівників закладів освіти. В ході розмови Дмитро Волков розповів про те, що через механізм соціального діалогу організаційними ланками обласної профспілкової організації вирішуються основні статутні цілі і завдання щодо захисту соціально-трудових, професійних прав та інтересів працівників і студентів. Охоплення колективними договорами працівників закладів освіти дорівнює 100%, питання своєчасної виплати поточної заробітної плати в закладах освіти міст і районів області не виникало, але, на сьогоднішній день, викликає стурбованість зволікання владою реалізації вимог ст.61 Закону України «Про освіту» та п.1 і п. 6 його Прикінцевих та перехідних положень, якими зобов’язано КМУ забезпечити до 2023 року, починаючи з 01.01.2018р., щорічне збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб з затвердженням відповідної схеми посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників. На даний час розмір посадового окладу педагогічного працівника найнижчої категорії становить 3655,3 грн., що складає 47,6% від передбаченого прикінцевими положеннями освітянського закону рівня, а науково-педагогічного працівника – 5501,2 грн., або 57,3% такого рівня.

Артур Хімчак, зазначив, що Відділенням проводиться постійний моніторинг стану соціально-трудових відносин в закладах освіти області. На протязі 2016-2019 років колективні трудові спори в закладах освіти не виникали, але були поодинокі випадки скарг окремих працівників закладів освіти щодо не донарахування надбавок педагогічним працівникам за додаткове навантаження.

Співрозмовники обговорили і інші проблемні питання працівників закладів освіти та домовились і надалі взаємодіяти та здійснювати обмін інформацією щодо проблемних питань стану соціально-трудових відносин на підприємствах металургійної і гірничодобувної промисловості.

Вгору