Чому НСПП?

Відділення НСПП в Донецькій області безкоштовно надає правову допомогу працівникам підприємств, установ і організацій, представникам профспілок і громадських організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, виконанням колективного договору та угоди.

На виконання Плану роботи відділення НСПП в Донецькій області (далі – Відділення) на листопад 2018 року під головуванням начальника Відділення А. Хімчака 14 листопада 2018 року проведено друге і третє засідання комісії з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності (далі – Комісія) Об’єднання організацій роботодавців Донецької області на територіальному рівні.

На засіданнях Комісії були присутні члени комісії та запрошені: голова Ради Об’єднання організацій роботодавців Донецької області М. Цуркан та заступник голови Ради Об’єднання організацій роботодавців Донецької області А. Лишафаєв.

Комісією розглянуті наступні питання:

- розгляд та аналіз документів, поданих до Відділення, Об’єднанням організацій роботодавців Донецької для підтвердження оцінки відповідності критеріям репрезентативності на територіальному рівні;
- обговорення та прийняття висновку Комісії щодо підтвердження репрезентативності Об’єднання організацій роботодавців Донецької області на територіальному рівні.

На другому засіданні Комісії за результатами аналізу наданих документів встановлено, що до складу Об’єднання організацій роботодавців Донецької області входить Донецька обласна галузева організація роботодавців вугільної промисловості та Організація роботодавців «Донецька обласна організація підприємств металургійного комплексу «Союз металургів», які об’єднують 12 членів Об’єднання організацій роботодавців. По кожній із членських організацій є відповідна інформація у Переліку.

Членами Комісії було здійснено порівняння даних про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах Об’єднання організацій роботодавців Донецької області, з даними органу статистики про чисельність зайнятого населення по Донецькій області. Кількість зайнятого населення у Донецької області за 2017 рік, за даними Головного управління статистики у Донецькій області, складає 734,3 тис. осіб. У порівнянні з даними Головного управління статистики у Донецькій області, чисельність працівників які працюють на підприємствах – членах Об’єднання організацій роботодавців Донецької області, складає 67 482 особи або 9,2%, що відповідає критерію оцінки репрезентативності на територіальному рівні для організацій роботодавців, їх об’єднань (5%).

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державна реєстрація Об’єднання організацій роботодавців Донецької області проведена 02.02.2012 року, в 2018 році проведена перереєстрація її місцезнаходження з м. Донецька до м. Маріуполь.

Також розглянуто Статут Об’єднання організацій роботодавців Донецької області, затверджений в новій редакції з’їздом Об’єднання організацій роботодавців Донецької області 04.09.2018 року.
Комісією здійснено оцінку Об’єднання організацій роботодавців Донецької області на відповідність критеріям репрезентативності, такими як:

– легалізація (реєстрація) зазначеної організації відповідно до закону та її статус;
– загальна чисельність працівників, які працюють на підприємствах-членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника;
– територіальна розгалуженість.

За результатами проведеного членами Комісії аналізу наданих до розгляду документів встановлено, що всі документи Об’єднання організацій роботодавців Донецької області складено належним чином.

Голова Ради Об’єднання організацій роботодавців Донецької області М. Цуркан погодився з проведеним Комісією аналізом наданих документів.

На третьому засіданні Комісії розглянуто Висновок Комісії щодо Об’єднання організацій роботодавців Донецької області, а саме:

– організація легалізована і має статус – обласний;
– відповідає критеріям репрезентативності за загальною кількістю працівників, які працюють на підприємствах-членах Об’єднання організацій роботодавців Донецької області по відношенню до кількості зайнятого населення по Донецькій області;
– має територіальну розгалуженість, оскільки підприємства - члени Об’єднання організацій роботодавців Донецької області знаходяться на території адміністративно-територіальній одиниці (Донецької області) на підконтрольній українській владі.

За результатами розгляду Висновку Комісії вирішено рекомендувати начальнику Відділення прийняти рішення про підтвердження репрезентативності Об’єднання організацій роботодавців Донецької області та видати даному Об’єднанню Свідоцтво про підтвердження репрезентативності.

Вгору